img

Condiţii pentru achiziţionarea mărfurilor de la internet-magazinul http://shop.moldovenii.md

Condiţiile specificate mai jos (în continuare „Condiţii”) implică acceptarea obligatorie a acestora de către orice persoană care face achiziţii de la internet-magazinul http://shop.moldovenii.md (în continuare numit „cumpărător”). Dacă Dvs. nu acceptaţi aceste condiţii (în totalitate sau parţial), nu aveţi dreptul să faceţi cumpărături de la internet-magazin. Cumpărarea/realizarea comenzii la internet-magazinul http://shop.moldovenii.md va fi considerată în continuare drept acceptare din partea cumpărătorului a prevederilor condiţiilor în cauză precum şi a acordului cu utilizator al saitului www.moldovenii.md, aflat în reţeaua internet pe adresa.

Condiţiile în cauză, precum şi amendamentele şi suplimentele la ele intră în vigoare din momentul publicării în reţeaua de internet la adresa http://shop.moldovenii.md.

1. Noţiuni utilizate în text:

Internet-magazinul - este un magazin, vitrina căruia se află în reţeaua de Internet, la adresa  http://shop.moldovenii.md care vă oferă posibilitatea să comandaţi mărfuri prin intermediul Internetului (numit în continuare „Internet-magazin”).  

Administraţia internet-magazinului - compania „Media Curier” SRL, precum şi alte persoane implicate în gestionarea şi asigurarea suportului tehnic al internet-magazinului, în mod egal au dreptul de a lua decizii de dispoziţie şi de a stabili norme, inclusiv restricţii în ce priveşte utilizarea internet magazinului.

Marfa reprezintă orice obiect (totalitatea obiectelor), adunate la compartimentul „internet-magazin”, pe care cumpărătorul o poate cumpăra de la un compartiment anume.

2. Administraţia internet-magazinului îşi rezervă dreptul, de a face modificări şi actualizări sau chiar de a scoate tot sortimentul de marfă (sau parţial), inclusiv condiţii prezente, să suspende sau să restricţioneze accesul la internet-magazin oricînd fără sau cu o notificare prealabilă, fără precizarea motivelor.

3. Calitatea mărfurilor este garantată de către producătorul acestora. Administraţia internet-magazinului nu poartă răspundere pentru orice daune directe sau indirecte care au avut loc ca urmare a utilizării sau imposibilităţii utilizării internet-magazinului.

4. Pentru a face o achiziţie de la internet-magazin este necesar ca cumpărătorul în mod obligatoriu să introducă următoarele date la adresa http://shop.moldovenii.md:

-Numele, Prenumele;

- E-mail;

- № de telefoane: celular, fix;

- Ţara;

- Oraşul;

- Adresa livrării;

- Cod poştal.

Datele cumpărătorului sînt confidenţiale. Procurînd produse de la internet-magazin, cumpărătorul îşi dă consimţămîntul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, cu condiţia ca toate datele personale, inclusiv numele, prenumele, numărul telefonului celular şi/ sau e-mail vor fi utilizate exclusiv pentru a face cumpărături în internet-magazin şi nu vor fi oferite persoanelor terţe în scopuri care nu au legătură cu cumpărăturile de la internet-magazin. Cumpărătorul poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare, pentru furnizarea informaţiilor false prezentate la cumpărarea mărfurilor/realizarea comenzii de la internet-magazin.

5. Achitarea mărfurilor se efectuează: fie în numerar, fie prin intermediul cardului bancar, fie prin terminal de plată.

6. Termenul obişnuit de livrare al mărfurilor: 1-2 zile după primirea de către cumpărător a confirmării referitor la primirea comenzii spre executare şi primirea plăţii pentru marfa de către SRL "Media Curier", cu excepţia cazului cînd plata se realizează în numerar la momentul livrării, iar marfa se livrează în 1-2 zile din momentul primirii de către cumpărător a confirmării referitor la primirea comenzii spre executare. Termenul de livrare al mărfurilor la comandă individuală (marfa la comandă): 14 zile după primirea de către cumpărător a confirmării referitor la primirea comenzii spre executare şi achitării 50% din valoarea comenzii.

7. Mărfurile voluminoase se livrează pînă la scara clientului. Urcarea mărfii la etaj, în cazul în care casa este dotată cu lift este gratuită. În absenţa liftului sau dacă este imposibil să fie transportată marfa voluminoasă cu liftul, ridicarea mărfurilor se efectuează contra unei taxe. Costul ridicării mărfii voluminoase este stabilit în mod individual. Livrare în raza municipiului Chişinău - gratis, prin Republică: se specifică în mod individual (în funcţie de distanţă şi de greutatea mărfurilor).

8. La primirea mărfii, cumpărătorul trebuie să examineze marfa în scopul depistării daunelor, să verifice dacă e complet, să plătească marfa (în cazul în care nu a achitat-o anterior) şi să semneze că a primit marfa, ceea ce va servi drept dovadă că cumpărătorul a primit marfă de calitatea şi în cantitatea solicitată. În cazul în care se confirmă existenţa unor deteriorări (că nu e complet), colaboratorul internet-magazinului este obligat să descrie toate aceste lucruri în  documentul de primire a mărfurilor, pe care cumpărătorul trebuie să-l semneze. Apoi, angajatul internet-magazinului sustrage produsul în cauză pentru a fi înlocuit cu altul. Angajatul internet-magazinului nu are stipulat printre obligaţiunile sale de serviciu faptul că trebuie să mute mărfurile în încăperi, să instaleze şi să conecteze, să facă demonstraţii ale caracteristicilor produsului şi să instruiască clientul.

9. În cazul în care marfa livrată corespunde calităţii şi cantităţii comenzii, dar Dvs. din anumite motive aţi decis să n-o cumpăraţi, va trebuie să plătiţi costul livrării mărfii în mărimea specificată mai sus conform condiţiilor de achiziţionare.

10. Restituirea banilor pentru marfa de o calitate necorespunzătoare se realizează în ordinea şi condiţiile prevăzute de legislaţie. Vă atenţionăm că după primirea mărfii el nu poate fi schimbat sau restituit, cu excepţia cazurilor, prevăzute de prezente condiţii.

11. Neincluderea anumitor dispoziţii (puncte) în condiţii, recunoaşterea de către instanţa judecătorească a invalidităţii unei anumite dispoziţii, a unui acord sau în cazul imposibilităţii executării lor forţate nu atrage după sine nevaliditatea şi imposibilitatea altor dispoziţii condiţiilor prezente. În toate celelalte cazuri, care nu sînt reglementate de condiţiile în cauză, părţile se conduc de legislaţia Republicii Moldova în vigoare.  

12. Adresa internet-magazinului: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 202, et. 6, SRL "Media Curier", tel.: 079 947 259. Programul de lucru al internet-magazinului: 09.00-18.00, sîmbătă şi duminică - zile de odihnă. Toate plîngerile cu privire la funcţionarea internet-magazinului vor fi recepţionate la adresa: magazin@moldovenii.md.